Το σχολείο μας διαθέτει 8 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής, εργαστήριο φυσικής, γυμναστήριο, βιβλιοθήκη, γραφείο διασύνδεσης και γραφείο καθηγητών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε φωτογραφίες των εγκαταστάσεων.

Προαύλιοι & εσωτερικοί χώροι

IMG_0065 IMG_0064 IMG_0063 IMG_0061

IMG_0052 IMG_0053 IMG_0054 IMG_0061

Γυμναστήριο

IMG_0046 IMG_0044 IMG_0045

Εργαστήριο Φυσικής

IMG_0056 IMG_0057 IMG_0055

Εργαστήριο Πληροφορικής

IMG_0059 IMG_0060 IMG_0058

Γραφεία Καθηγητών

IMG_0048 IMG_0051