Πατρώνας Παύλος (Διευθυντής) ΠΕ04
Μπζιώτη Αναστασία ΠΕ01
Σκορδάρη Ελένη ΠΕ02
Χαλδούπη Κωνσταντία ΠΕ02
Τσιρώνης Κωνσταντίνος ΠΕ02
Τασούλας Βάιος ΠΕ02
Κάβουρας Νικόλαος ΠΕ03
Κουμκούμης Παναγιώτης ΠΕ03
Γράβας Θεόδωρος ΠΕ04
Γεωργούλα Ανθή ΠΕ04
Δουγαλής Χαράλαμπος ΠΕ04.04
Τζιούτζα Βάια ΠΕ06
Κοταρίδου Ελένη ΠΕ09
Τσιαούση Περιστέρα ΠΕ10
Τζιλίνη Δέσποινα ΠΕ11
Σιούτη Βασιλική ΠΕ20
Καλτιριμτζής Ιωάννης ΠΕ20
Τρίκου Πανάγιω ΠΕ05
Ματζαρίδου Αναστασία ΠΕ08